Algemeen

De Clemangskes vzw

                Lebbeke - Lange Minnestraat


Onze volgende activiteiten worden


via Facebook aangekondigd.


 

Maar alvast nog 2 data om te onthouden:


- Sint-Maarten zondag 4 november 2018


- Minnestraatkermis 2019 van 14 tot 17 juni


Privacyverklaring: Persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt over eventuele persoonlijke inbreuk dan kan u steeds ons hierover informeren via info@declemangskes.be. Foto's, teksten of gegevens worden dan zo snel mogelijk aangepast of verwijderd.